TAP (TEATRE ALS POBLES)

El projecte Teatre als pobles és un dels més efectius a l’hora de complir els objectius de Sa Xerxa. L’oferta cultural de les Illes a pobles de mitjana i petita mida no permetria que les milers de persones que resideixen en ells tenguessin accés a propostes de qualitat. Cosa que suposa una discriminació i una desavantatja social per motius de residència. Des de fa anys Sa Xerxa cerca l’ajuda d’Ajuntaments, de Consells i d’entitats privades per afavorir l’accés a la cultura a tots els pobles de les Illes.

Sa Xerxa El projecte Teatre als pobles és un dels més efectius a l’hora de complir els objectius de Sa Xerxa. L’oferta cultural de les Illes a pobles de mitjana i petita mida no permetria que les milers de persones que resideixen en ells tenguessin accés a propostes de qualitat. Cosa que suposa una discriminació i una desavantatja social per motius de residència. Des de fa anys Sa Xerxa cerca l’ajuda d’Ajuntaments, de Consells i d’entitats privades per afavorir l’accés a la cultura a tots els pobles de les Illes.