Política de privacidad

Avís Legal

PROPIETAT DEL WEBSITE

Aquest web és propietat i administrat per:

SA XERXA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES BALEARS

Av.Joan Servera Camps, 51
07680 – Porto Cristo – Mallorca – Illes Balears
CIF: G57271942
Tel. 871 706 260

saxerxa@saxerxa.org

www.saxerxa.org

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta web, així com tots els elements continguts (vídeos, fotos, textos, dossiers …) i l’estructura pertanyen a Sa Xerxa de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears i subsidiàriament als autors respectius. L’usuari particular podrà visualitzar, imprimir, fer còpia en disc dur sempre que sigui per a ús privat. Els mitjans de comunicació podran fer difusió fent constar sempre la procedència i l’autoria dels elements quan així ho explicitin. Queda expressament prohibida qualsevol altre ús amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la modificació, alteració, descompilació o qualsevol altra operació d’enginyeria inversa d’aquests elements.

ÚS DELS CONTINGUTS

L’usuari es compromet a un ús adequat dels continguts i serveis i no emprar-los per:

  • Incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe ia l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o que vagi en contra dels drets humans.
  • Provocar danys als sistemes físics i lògics d’aquesta web, dels seus proveïdors o de terceres parts, introduir a la xarxa virus informàtics o qualsevol dels sistemes físics o lògics capaços de provocar els danys esmentats.

Sa Xerxa de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes, canviant, suprimint o afegint tant els continguts i serveis que s’ofereixen com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.
Sa Xerxa de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears perseguirà l’incompliment de les condicions anteriors, així com qualsevol utilització indeguda de la web, exercint les accions legals que consideri oportunes.

ENLLAÇOS

Sa Xerxa de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears no pot garantir que els enllaços a altres llocs siguin exactes en el moment del seu accés. Els llocs als quals apunten els enllaços estan desenvolupats i mantinguts per personal extern a Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, per tant, Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears no assumeix cap responsabilitat pels continguts dels llocs als quals apunten els esmentats enllaços. Les eventuals referències que es facin en aquest Web a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc. que siguin de titularitat de tercers, no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears.

CONTROL DE TRANSMISSIÓ

Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears no està obligat a controlar cap transmissió feta a través d’aquest Web. D’altra banda, Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears té dret de controlar qualsevol transmissió feta cap a o per a aquest Web amb la finalitat d’assegurar la informació, sense que això signifiqui cap obligació per a aquesta societat.

QUALITAT DEL PROGRAMARI

Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears no garanteix que cap informació, programari o altre material accessible des d’aquest web estigui lliure de virus.

DANYS I PERJUDICIS

  1. Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable que pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web i/o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.
  2. Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web , accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se d’aquesta informació.
  3. Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin en el lloc web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços als webs a les quals pugui accedir-se des d’aquesta web.
  4. Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes Activi X), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
  5. En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en aquest lloc web

INFORMACIÓ LEGAL

Cada vegada que accedeixi a les pàgines del Web de Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears ha d’assegurar-se que ha revisat el contingut d’aquesta pàgina. Aquesta ha estat actualitzada i modificada contenint la legislació vigent aplicable.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Sa Xerxa de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears actuarà amb les pautes de confidencialitat i seguretat que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades recollides a través de les llistes de correu poden ser modificades o cancel·lades en qualsevol moment enviant una comunicació a l’adreça de correu electrònic saxerxa@saxerxa.org