BÓTIL

Concurs de produccions de teatre i literatura que reuneix les millors companyies d’arts escèniques de les Illes Balears.